เพลงคือศิลปะแขนงหนึ่งที่ช่วยบำบัดสภาวะทางอารมณ์ภายในจิตใจของมนุษย์

เพลงที่มีเนื้อร้องเป็นเสมือนฉากชีวิตของใครสักคนทำให้เพลงนั้นเหมือนเป็นเพื่อนในยามท้อเป็นพลังดันให้กับหัวใจก้าวเดินสู้กับปัญหาแม้ว่าร่างกายและหัวใจจะเหนื่อยล้าจังหวะที่เร่งเร้าของดนตรีคืบคลานเข้ามาทำส่งผลให้สภาวะการเต้นของหัวใจเกิดการเปลี่ยนแปลง และทุกครั้งที่ร้องเพลง พร่ำเนื้อร้องไปพร้อมกับเสียงเพลงปล่อยให้ร่างกายจิตใจค่อย ๆ ซึมซับบทเพลงถ้อยคำเนื้อร้องอย่างช้า ๆ สมองจะสั่งการให้สารฮอร์โมนอะดีนารีนสารแห่งความทุกข์ลดลง และดันตัวสร้างสารฮอร์โมนเอ็นโดฟินแห่งความสุขขึ้นมาแทนที่ทีละเล็กทีละน้อย จนสามารถลืมความทุกข์ในช่วงขณะหนึ่งนี้ๆได้เองที่ การสมองถูกเปิดกว้างให้กับการจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ที่มีเพลงเป็นสื่อนำ บทเพลงที่เราฟังบ่อยที่สุดตั้งแต่เล็กจนโต โดยมากแล้วในองค์ประกอบของบทเพลงนั้นจะต้อง มีประโยคเด่นที่เข้ากับชีวิตเป็นเครื่องนำการกว้าเดินของการใช้ชีวิตรวมถึงการช่วยให้ตัวเราเองกลับมาสู้กับความทุกข์ จากการคาดหวัง ผิดหวัง ราวกับยาขนานหนึ่งที่บำบัดอารมณ์อย่างต่อเนื่อง บทเพลงเก่าช่วงเวลาที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาสะท้อนสภาพสังคมในช่วงเวลาหนึ่งก็จะเป็นตัวการหลักสำคัญที่ต้องการกระตุ้นสังคมให้เป็นไปในจิตนาการด้านใดด้านหนึ่งในด้านที่ดีต่อสังคมให้เรื่องราวความจริงที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นเผยความจริงมากับบทเพลง เมื่อนักแต่งเพลงสามารถดึงเรื่องราวนั้นให้กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจได้แม้มันอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนลึกที่บางต้องการจะบอกความรู้สึกอัดอั้นนี้ออกไปแต่ไม่สามารถทำได้จึงต้องบอกผ่านเสียงเพลงให้เพลงเป็นสื่อแทนความรู้สึกนึกคิดนั้น หลังจากที่ได้ปล่อยความในใจนี้ออกไปก็เหมือนกับการระบายสภาวะทางอารมณ์ลอยผ่านไปกับเนื้อร้องของบทเพลง จังหวะดนตรี เครื่องเล่นดนตรีที่ประสานขับกล่อม เพลงบางเพลงไม่ไพเราะเหมือนอย่างที่เราคิดไว้แต่กลับได้รับความนิยมกลายเป็นเพลงยอดนิยม ไปทุกยุคทุกสมัย เพลงเหล่านี้จะเป็นดังสัจธรรมที่ชี้ให้เห็นว่าถ้อยคำในบทเพลงนั้นเป็นเรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นเพลงรักหรือเพลงเพื่อชีวิตรือเพลงที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของคนก็ถูกบันทึกเรื่องราวที่สามารถจดจำไว้เตือนสติให้ข้อคิดจากเสียงเพลง แปลกที่มันเป็นจริงอย่างนี้เสมอมา เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าช่วงชีวิตหนึ่งของตนเองจะไปเป็นไปอย่างเรื่องราวที่ถูกบันทึกนั้นหรือบางทีเรื่องราวเหล่านั้นอาจมาจากประสบการณ์ของเรา แต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมด เมื่อเราฟังเพลงในบางวรรค บางตอน บางคำ มันอาจเข้าไปในขั้วหัวใจและทำเรารู้สึกว่าเหมือนโดนตอกย้ำเรื่องนั้นอยู่ร่ำไปเมื่อรู้สึกเช่นนั้นเราจะเปลี่ยนความประพฤติให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้ใครเก็บความเก็บปวดความอ่อนแอในใจ จะเห็นได้ว่าบทเพลงไหนที่มาทำให้เราเข้มแข็งขึ้นได้บทเพลงนั้นจะช่วยบำบัดอารมณ์ด้านลบได้ดีเสมอ หลังจากนั้นทุกครั้งเราก็จะฟังมากขึ้น หาแนวทำนองเนื้อร้อง จังหวะดนตรีในลักษณะคล้ายคลึงกัน กลายเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินที่เราชื่นชอบในที่สุด

เพลงกับการดำเนินชีวิต

นักวิจัยกล่าวไว้ว่า ทารกเมื่อแรกอยู่ในครรภ์ เพลงสามารถช่วยพัฒนาสมองและความคิดสร้างสรรค์ของทารกได้ ควรเปิดเพลงให้แม่ฟังหรือเอาหูฟังแนบที่ท้องของผู้เป็นแม่ก็ยิ่งจะดี ผู้เป็นแม่สามารถซึมซับเสียงเพลงไปสู่ลูกในครรภ์ได้ โดยแนะนำให้ฟังเพลงบรรเลง เพลงคลาสสิก หรือเพลงสบาย ๆ ตามที่ท่านชอบ ในช่วงเวลาแห่งการเกิดก็จะมีเพลงเข้ามาเป็นองค์ประกอบ กล่าวคือ ใช้เพลงในการกล่อมเด็กให้นอนหลับ ในโบราณก็ยังมีเพลงกล่อมเด็ก ส่วนในยุคสมัย ปี 2016 นี้ ถ้าร้องเพลงกล่อมเด็กไม่เป็น แนะนำให้เปิดเพลงคลาสสิกให้เด็กฟัง เพราะสามารถจะช่วยพัฒนาสมองส่วน EQ ได้ เมื่อโตขึ้นช่วงวัยเรียนวัยรุ่นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นที่รักเรียนมักจะเปิดเพลงขณะทำงานที่ครูมอบหมายไปด้วย จนเมื่อย่างเข้าสู่การประกอบพิธีต่างอันมงคลของชีวิต เช่น งานบวช งานมงคลสมรส ขึ้นบ้านใหม่ วันคล้ายวันเกิด วันฉลองตำแหน่ง เมื่อมีการเลี้ยง ฉลอง เสียงเพลงก็ขาดไม่ได้เลย สำหรับความสำคัญของเพลงในระดับองค์กรเพลงจะเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ ความสามัคคี เห็นได้จาก แต่ละประเทศยังต้องมีเพลงชาติเพื่อบ่งบอกความเป็นชาติ ทุกสำนักงาน ทุกหน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา ต้องมีเพลงเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของตนเอง แม้กระทั่งการออกรบของทหารนับมาตั้งแต่โบราณจนปัจจุบันนี้ยังต้องมีเสียงเพลงเพื่อปลุกระดมสร้างความฮึกเหิมก่อนออกรบ
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น คุณ ๆ ทั้งหลายที่ไม่เคยเอาใจใส่กับการฟังเพลง ควรหันกลับมาเพื่อสละเวลาในการเปิดเพลงอันเล็กน้อย ประกอบการทำทุกสิ่งในแต่ละวัน การกิน การนอน การขับรถ การสร้างความบันเทิง กับเพลงทุกแนวเพลงสากล สตริง ลูกทุ่ง หมอลำ ร็อค โดยที่ไม่เดือดร้อนใคร ลงทุนน้อยมาก และยังมีให้เลือกอย่างมากมายมหาศาล ตามที่ท่านต้องการ ท้ายที่สุดนี้ขอให้ผู้ที่รักเสียงเพลงทุกคนจงมีแต่ความสุข กับการฟังเพลงตามสไตล์ของท่านเป็นส่งผลไปสู่การมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ มีครอบครัวที่อบอุ่น มีสุขภาพที่แข็งแรง หน้าตาแจ่มใสเบิกบานตลอดไป

บทเพลงจากประเทศฝั่งเอเชียที่มีอิทธิพลกับผู้คนในยุคปัจจุบัน

ในทุกวันนี้จะเห็นได้ว่ากระแสเพลงไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งเอเชียที่กำลังโด่งดังอยู่ในปัจจุบันนี้เริ่มมีกระแสทวีความนิยมและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเพลงจากฝั่งเอเชียไม่ว่าจะเป็นจากประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศเกาหลีนั้นก็ได้รับกระแสนิยมที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความชื่นชอบในตัว ของศิลปินเองที่มีหน้าตาน่ารักทะเล้นและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองรวมถึงการเต้นกันเป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นท่าเต็นที่มีความพร้อมเพียงกัน ซึ่งยิ่งดูแล้วก็ยิ่งแทบจะเกาะหน้าจอทีวีเลยด้วยซ้ำ โดยในปัจจุบันนี้บทเพลงทางฝั่งเอเชียไม่ว่าจะเป็นจากประเทศจีนประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลักๆแล้วสามประเทศนี้จะส่งผลงานเพลงที่มีความหลากหลายออกมาแข่งขันกันในท้องตลาดสูงมากโดยอิทธิพลของศิลปินนักร้องจากประเทศเหล่านี้ก็ยังแผ่อิทธิพลมาจนถึงประเทศไทย โดยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ต่างคลั่งไคล้อิทธิพลของผลงานการขับร้องของศิลปินจากประเทศเหล่านี้กันทั้งนั้นนั่นเอง อิทธิพลที่เป็นกระแสนิยมของศิลปินนักร้องในฝั่งเอเชียในปัจจุบันนี้มีความทวีรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเห็นได้จากสถานที่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าร้านคาราโอเกะต่างๆก็จะมีการเปิดเพลงทางฝั่งเอเชียมากยิ่งขึ้นซึ่งทำให้เป็นที่ดึงดูดใจของนั่นท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นเองเช่นกัน
และนอกจากนั้นอิทธิพลของศิลปินนักร้องยังส่งผลสำหรับเรื่องของด้านความสวยความงามและการทำศัลยกรรมมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน โดยคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติก็ตามที่เห็นหน้าตาของศิลปินไม่ว่าจะเป็นศิลปินชาวเอเชียที่มีหน้าตาสวยหล่ออีกทั้งยังมีผิวพรรณที่สวยงามนั้นก็อยากจะมีผิวพรรณและหน้าตาที่หล่อสวยตามแบบฉบับของศิลปินนั้นด้วยเช่นกัน ซึ่งทำให้หลายคนตัดสินใจเลือกที่จะทำศัลกรรมเพื่อการตกแต่งไปหน้าให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเอง โดยนับได้ว่าการทำเสียกรรมนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของนักร้องที่มีความน่ารักและรวมถึงขาวใสนั่นเอง นอกจากนั้นแล้วในเรื่องของอิทธิพลทางด้านเสียงเพลงเสียงดนตรีนั้นก็เป็นปัจจัยหลักสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นในปัจจุบันนี้หันมาเรียนภาษาในโซนเอเชียกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะภาษาจีนซึ่งนับได้ว่าปัจจุบันนี้เป็นภาษาที่สมควรที่จะเรียนรู้เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนั่นเองเพราะว่าทุกวันนี้คนจีนจะเข้ามาทำท่องเที่ยวรวมถึงทำธุรกิจในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นฉะนั้นแล้วหากคนไทยไม่มีการศึกษาเรียนรู้ในด้านของภาษาจีนหรือภาษาในโซนเอเชียเลยก็อาจจะทำให้เสียโอกาสและทำให้ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านการติดต่อสื่อสารไปได้โดยง่ายนั่นเอง
อิทธิพลของบทเพลงจากโซนเอเชียที่มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเริ่มจากเริ่มแรกเลยที่กระแสนิยมเพลงในโซนเอเชียนั้นเข้ามามีบทบาทของผู้คนในประเทศไทยก็คงจะหนีไม่พ้นผลงานจากศิลปินทางฝั่งประเทศจีน และหลังจากนั้นก็แพร่ขยายเข้าไปยังประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือได้ว่าในสมัยนั้นเพลงป๊อบทำนองญี่ปุ่นนั้นมาแรงทำให้คนส่วนใหญ่นั้นชื่นชอบศิลปินทางฝั่งญี่ปุ่นเป็นลำดับถัดมานั่นเอง และหลังจากเมื่อศิลปินจากฝั่งญี่ปุ่นนั้นหมดความนิยมลงก็เข้าสู่ยุคเฟื่องฟูให้กับผลงานเพลงจากฝั่งเกาหลีนั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เห็นจะเป็นศิลปินจากทางฝั่งเกาหลีที่ครองตลาดผลงานเพลงที่ทำให้คนไทยนิยมและชื่นชอบในการฟังบทเพลงมากยิ่งขึ้นนั่นเอง โดยนอกจากผลงานเพลงแล้วก็ยังรวมไปถึงผลงานทางด้านการแสดงด้วยเช่นกันซึ่งในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ามีซีรี่ย์ละครชุดต่างๆจากทางฝั่งเกาหลีออกมาทำการตลาดและทำให้ผู้ที่สนใจนั้นซื้อหาไปดูและฟังกันอย่างมากมาย โดยในปัจจุบันนี้กระแสของเพลงในฝั่งเอเชียนั้นมาแรงเมื่อเทียบกับกระแสเพลงจากทางฝั่งยุโรปหรืออเมริกาแล้วก็ใกล้เคียงกันมากเลยทีเดียว ซึ่งนอกจากบทเพลงจากสามประเทศที่เก่ามาข้างต้นคือประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีแล้วนั้นยังมีบทเพลงจากประเทศฝั่งเอเชียที่เข้ามามีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันนี้เรื่องผลงานการขับร้องของศิลปินเวียดนามเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีผลงานการขับร้องจากศิลปินประเทศเพื่อนบ้านเราที่เข้ามามีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนั่นก็คือประเทศลาวและรวมไปถึงประเทศพม่าและกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาชื่นชมผลงานการขับร้องของผู้คนในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยมีอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากเรื่องของภาษาวัฒนธรรมอีกทั้งยังรวมไปถึงลักษณะหน้าตาที่สวยงามและหล่อเหล่ารวมไปถึงมีความทะเล้นและมีความสดใสของตัวศิลปินนั่นเอง จึงนับได้ว่าอิทธพลของบทเพลงจากต่างประเทศนั้นมีกระแสที่มาแรงจนทำให้ใครหลายๆคนหลงลืมศิลปินจากประเทศไทยโดยเฉพาะบทเพลงแนวลูกทุ่งนั้นก็เหมือนจะดูลดเลือนลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นเอง

อิทธิพลของเพลงที่มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก

หากจะพูดถึงอารมณ์และความรู้สึกนั้นมนุษย์เราเองจะสัมผัสได้จากรักหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสด้วยผิวหนังด้วยสายตาและรวมไปถึงการสัมผัสด้วยลิ้นจมูกและนอกจากนั้นก็ยังมีการสัมผัสด้วยเสียงนั่นก็คือหูนั่นเอง หูนั้นเป็นอวัยวะที่ใช้รับเสียงเข้าสู่งร่างกายเพื่อบ่งบอกความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆ โดยเฉพาะบทเพลงนั้นถือได้ว่าหรือได้รับฟังมาตั้งแต่เมื่อราวจำความได้กันเลยทีเดียว เมื่อพูดถึงบทเพลงนั้นในปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายชนิดและหลากหลายประเภทซึ่งแต่ละชนิดแต่ละประเภทนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับทำนองได้รวมถึงคำร้องของเนื้อเพลงนั่นเองโดยส่วนใหญ่แล้วบทเพลงนั้นจะมีอยู่สองลักษณะก็คือร้องเดียวกับที่ร้องคู่นั่นเอง อีกทั้งยังรวมไปถึงบทเพลงบางชนิดจะเป็นเพลงบรรเลงอย่างเดียวซึ่งจะให้ความเพลิดเพลินและความอ่อนไหวกับผู้ฟังได้มากกว่าเพลงที่มีเนื้อร้องนั่นเอง การฟังเพลงที่มีเฉพาะแต่เพลงบรรเลงนั้นสามารถส่งผลต่ออารมณ์และรวมถึงความรู้สึกนึกคิดของคนได้เป็นอย่างดีสามารถทำให้มีอารมณ์อ่อนไหวและคล้อยตามจังหวะรวมถึงสามารถสร้างสุนทรียภาพและความนึกคิดจนกระทั่งถึงการบีบเค้นอารมณ์ส่วนลึกออกมาได้โดยง่าย ซึ่งบทเพลงที่มีแต่บทบรรเลงนั้นในอดีตนั้นจะมีเฉพาะในส่วนของเพลงทำนองคลาสสิคเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันนี้นับได้ว่ามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีทั้งบทที่เป็นบรรเลงที่ใช้เครื่องดนตรีสากลและรวมไปถึงบทที่บรรเลงโดยใช้เครื่องดนตรีเฉพาะเพื่อสร้างสุนทรีย์ในการฟังแก่ผู้คนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
หากจะพูดถึงเพลงที่สามารถส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกสำหรับผู้ฟังโดยตรงนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของบทเพลงที่เป็นเพลงบรรเลงโดยใช้เครื่องดนตรีในการส่งเสียงเพื่อสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้ฟังนั่นเอง โดยในปัจจุบันนี้มีการนำเครื่องดนตรีที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในการทำให้เกิดเสียงอันไพรเราะและรวมถึงมีทำนองที่เหมือนบางครั้งจะคุ้นหูและดูเหมือนจะร้องตามได้ด้วยเช่นกัน การฟังทำนองและจังหวะของเพลงบรรเลงนั้นก็จะสามารถทำให้ผู้ที่ฟังเคลิ้มตามและรวมถึงสามารถมีอารมณ์ร่วมกับบทบรรเลงไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ โดยลักษณะที่มีความไพรเราะของบทบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีต่างๆนั้นมีประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นอย่างมาก ในส่วนของทำนองเพลงฉันนั้นสามารถที่จะสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ฟังได้เป็นอย่างดีซึ่งจะช่วยในการผ่อนคลายทำจิตใจให้สงบรวมถึงสามารถใช้เปิดเบาเบาเพื่อการทำสมาธิได้เป็นอย่างดีนั่นเองโดยถือว่าจะทำให้มีสติและมีสมาธิอยู่เสมอ และยังรวมไปถึงทำให้มีความรู้สึกและมีอารมณ์ที่โล่งโปร่งสบาย มีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งหากเป็นบทบรรเลงที่เป็นทำนองเร็วนั้นก็สามารถช่วยเพื่มความกระชุ่มกระชวยให้แก้ผู้ฟัง อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดความไม่รู้สึกสดชื่นและสามารถช่วยรู้สึกเหมือนไม่อยู่คนเดียวและไม่เหงานั่นเอง
ซึ่งในปัจจุบันนี้มีผู้คนมากมายหันมาใช้ประโยชน์จากการฟังเพลงบรรเลงโดยส่วนใหญ่แล้วจะเลือกใช้เพลงบรรเลงทำนองช้าเป็นหลักซึ่งจะช่วยในการปรับสมดุลความคิดทำให้มีความคิดที่ดีอีกทั้งยังช่วยปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และรวมไปถึงสามารถช่วยสร้างความผ่อนคลายทำให้ผู้ที่ฟังมีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้น จึงจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีการใช้การฟังเพลงเป็นการบำบัดสำหรับผู้ที่ต้องการขัดเกลาและกล่อมเกลาจิตใจของตัวเองและรวมถึงสามารถทำให้ผู้ที่ฟังนั้นมีสมาธิและสามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ดนตรีสามารถมีบทบาทมากที่สุดสำหรับชีวิตของมนุษย์ซึ่งไม่ว่าจะตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์จนถึงวาระสุดท้ายก็คือการตายก็ยังสามารถนำดนตรีหรือบทเพลงเข้ามาประกอบเพื่อทำให้เกิดความเพลิดเพลินและเพื่อคลายจากปัญหาต่างๆนั่นเอง หากว่ามนุษย์ขาดดนตรีไปก็คงเหมือนชีวิตขาดรสชาติชีวิตขาดสีสันและอาหารที่ขาดการปรุงรสก็เป็นได้ หากแต่ว่าดนตรีหรือบทเพลงนั้นยังเป็นเหมือนงานวิทยาศาสตร์ที่สามารถช่วยปรับสภาพสมดุลจิตใจของมนุษย์ให้มีความสมดุลอีกครั้งยังช่วยให้มีความสงบและรวมถึงมีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้น การรับฟังบทเพลงนั้นสามารถทำให้ผู้ฟังนั้นเกิดอารมณ์คล้อยตามและมีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเพลงนั้นได้เป็นอย่างดีฉะนั้นการใช้ดนตรีเพื่อการบำบัดจึงไม่ใช่วิธีการที่เห็นได้ชัดเจนกับภายนอก แต่ทว่าการใช้ดนตรีเพื่อบำบัดนั้นจะมีผลโดยตรงกับสภาวะทางจิตใจนั่นเองอันจะทำให้จิตใจมีความอ่อนโยนมากกว่าผู้ที่ไม่ใช้ดนตรีสำหรับบำบัด และเมื่อสภาวะจิตใจมีความสมบูรณ์แข็งแรงก็จะส่งผลให้ร่างกายนั้นมีการทำงานที่ดีขึ้นมีความคิดที่ว่องไวขึ้นนั่นเอง

ความหลากหลายทางบทเพลงของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย

หากจะพูดถึงเรื่องบทเพลงต่างๆในประเทศไทยนั้นถือได้ว่ามีความหลากหลายเป็นอย่างมากเนื่องจากประชากรแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยก็ย่อมมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อรวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความหลากหลายและไม่เหมือนกันจนกระทั่งถึงศาสนาก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้บทเพลงหลากหลายสถานที่มีความแตกต่างกันนั่นเอง โดยแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเองก็จะมีการขับร้องเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ร้องเฉพาะถิ่นเพื่อความเพลิดเพลินนั่นเองอย่างเช่นภาคเหนือก็จะมีบทเพลงเฉพาะถิ่นที่เป็นภาษาคำเมืองรวมถึงบทขับร้องที่เป็นโคลง กาพย์ กล่อน ในทำนองแบบล้านนาเป็นต้น ส่วนทางภาคอีสานเองนั้นก็จะมีการขับร้องบทขับร้องต่างๆที่แปลกออกไปจากภาคอื่นๆด้วยเช่นกันซึ่งจะมีเนื้อหาเป็นบทขับร้องลำเรื่องแบบหมอลำรวมถึงมีบทกล่อนแบบอีสานเองด้วยเช่นกัน ส่วนในภาคกลางนั้นก็จะมีการขับร้องบทเพลงที่เป็นเพลงเฉพาะถิ่นหรือที่เรียกกันว่าเพลงลำตัดและรวมไปถึงเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันนั่นเอง ส่วนทางภาคใต้ของประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วเค้าจะมีเนื้อหาที่ออกไปทางแนวชวามีการผสมกับภาษาใต้เป็นหลักโดยบทเพลงที่อาจจะใช้ขับร้องก็จะเป็นเนื้อหาเฉพาะถิ่นด้วยเช่นกันอย่างเช่นเพลงรำมโนราห์เป็นต้น
นอกจากนั้นแล้วแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้ก็ล้วนแล้วแต่มีเครื่องดนตรีที่สามารถส่งเสียงเพลงอันเป็นเครื่องดนตรีเฉพาะถิ่นที่มีความหลากหลายและมีความไพเราะโดยส่วนใหญ่แล้วนั้นก็จะใช้เล่นเพื่อความบรรเทิงกันในท้องถิ่นเท่านั่น โดยทางภายเหนือนั้นกลุ่มเครื่องดนตรีหลักที่เรียกได้ว่าเครื่องดนตรีพื้นเมืองซึ่งจะใช้สำหรับบรรเลงเพลงต่างๆนั้นก็คงจะเป็นกลุ่มเครื่องดนตรีสะล้อ ซอ ซึ่ง เป็นต้น แต่ก็จะมีกลุ่มเนื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีเฉพาะอีกหลากหลายเช่นปี่จุ่ม พินเป๊ยะ รวมถึงเครื่องดนตรีวงปีพาทย์พื้นเมืองนั่นเอง ในทางด้านภาคอีสานนั้นก็จะมีเครื่องดนตรีเฉพาะถิ่นที่ใช้เล่นกันในเฉพาะท้องถิ่นอันเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านโดยจะประกอบไปด้วยแคน โปงลาง และพิน เป็นเครื่องดนตรีหลักนั่นเอง ส่วนในภาคกลางนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเครื่องดนตรีไทยที่มีทั้งเครื่องดนตรีเป่าและเครื่องดนตรีเครื่องสายที่มีความไพเราะของเสียงบรรเลงอันได้แก่วงปีพาทย์ ประกอบไปด้วย ระนาด กลอง ฆ้อง ฉิ่ง ฉาบ ขิม จะเข้ และซอเป็นต้น ส่วนในทางภาคใต้ของประเทศไทยก็มีเครื่องดนตรีเฉพาะถิ่นอีกเช่นเดียวกันโดยเครื่องดนตรีเฉพาะถิ่นทางภาคใต้นั้นส่วนใหญ่แล้วจะเน้นทีเสียงดังคึกคักรวมไปถึงมีทำนองที่เร็วจะประกอบไปด้วยกลองชนิดต่างๆและรวมไปถึงฆ้องวงใหญ่ และมีปี่ชวาเข้ามาร่วมด้วยนั่นเอง ฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าความแตกต่างเฉพาะถิ่นเฉพาะในประเทศไทยนั้นก็มีความแตกต่าง อีกทั้งก็ยังมีความหลากหลายซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้นก็จำมาจากอิทธิพลของวัฒนธรรมของพื้นที่ใกล้เคียงเป็นหลักอันทำให้เกิดการผสมผสนกันเป็นบทเพลงที่ไพรเราะ และมีความเฉพาะของแต่ละท้องถิ่นนั่นเอง
นอกจากในเรื่องของบทเพลงนั้นจะช่วยให้เกิดความแตกต่างทางด้านเนื้อหาและรวมถึงเครื่องดนตรีแล้วยังส่งผลให้เกิดความแตกต่างไปถึงเรื่องการระบำรำฟ้อนด้วยเช่นกันซึ่งแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ตามภูมิภาคของประเทศไทยก็จะมีการระบำรำฟ้อนที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่นในทางพักเหนื่อยเองก็จะมีการฟ้อนที่ใช้เพลงจากเครื่องดนตรีพื้นเมืองเป็นหลักอันจะมีความสุภาพอ่อนโยนและเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าๆทำให้เกิดเป็นลีลาที่สวยงามนั่นเอง ส่วนในภาคอีสานเองนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของหมอลำและการเซิ่งเป็นหลักซึ่งถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับภาคอีสานมาอย่างช้านานนั่นเองโดยท่าทางการเซิ้งและการรำของหมอลำนั้นจะมีความเร็วและช้าตามแต่ลักษณะเพลงนั่นเอง ในทางภาคกลางเองนั้นก็จะมีการรำโดยการใช้เครื่องดนตรีไทยเป็นตัวบรรเลงให้เกิดเสียงเพลงโดยผู้รำก็จะรำไปตามจังหวะเสียงเพลงตามแต่จังหวะช้าหรือเร็วนั่นเอง ทางพรรคตายนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการรำเป็นหลักซึ่งที่เห็นเด่นชัดมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของรำมโนราห์ที่ใช้เครื่องดนตรีทั้งภาคใต้ประกอบเข้ากับเสียงกลองเสียงปีชวาทำให้เกิดเสียงดังครึกครื้นและรวมไปถึงถ้ารำที่มีความสง่าสวยนั่นเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าบทเพลงนั้นถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันออกไปโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะนำมาผูกผสานเข้ากับบทเพลงทำให้เกิดเป็นวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตท้องถิ่นแต่ละพื้นที่นั่นเอง ซึ่งหากเข้าใจอย่างลึกซึ้งในส่วนนี้ก็จะเห็นได้ว่าบทเพลงนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างวัฒนธรรมอีกทั้งยังสามารถสร้างสุนทรียภาพทางการฟังได้อย่างดี

อายุขัยกำหนดได้ด้วยเสียงเพลง

เมื่อลองไตร่ตรอง คิดอย่างมีสติ มีเหตุมีผล อายุขัยของมนุษย์น่าจะขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การกิน การนอน การรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การมีสติรู้หลับรู้ตื่น รู้ตนเองตลอดเวลา หรืออีกนัยยะคือความไม่ประมาทนั่นเอง ลองสังเกตเหตุและผลของมันซึ่งผู้เขียนจะได้ยกตัวอย่างให้เห็นเพื่อผู้อ่านนำไปคิดอย่างมีวิจารณญาณ
1. การกิน มีข้อสังเกตว่า ถ้าเรารับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่า มีประโยชน์ สะอาด จะส่งผลทำให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่ดีมีคุณค่า ร่างกายของเราก็จะมีการเผาผลาญที่ดีมีระบบ ไมมีสารตกค้าง ก็จะทำให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานได้อย่างปกติ ไม่เกิดโรคที่ไม่พึงประสงค์ อายุขัยก็จะยืนยาวขึ้น
2. การนอน มีข้อสังเกตว่า ถ้าเรามีการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ ตามธรรมชาติ ตามเวลาชีวิต
ร่างกายของเราก็จะมีพลังในการทำงาน สมองได้รับการพักผ่อนก็จะหลั่งสารเมลาโทนิน สารเอ็นโดรฟีน ทำให้เรามีความสุข หน้าตาแจ่มใส สดชื่น ระบบขับถ่ายเป็นปกติ เช่น เข้านอนตั้งแต่หัวค่ำ (3-5ทุ่ม) ตื่นนอนแต่เช้า (ตี3-5) งีบบ้างในช่วงพักเที่ยงประมาณ 20 นาที เพื่อพักสมอง ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้คงเป็นเหตุผลที่ทำให้อายุขัยของเรายืนยาวขึ้นได้
3. การรักษาสุขภาพกาย มีข้อสังเกตว่า คนที่ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยการออกกำลังกายอยู่เสมอ
ส่วนใหญ่จะมีอายุยืน เนื่องจากระบบต่าง ๆ เช่น กล้ามเนื้อ กระดูก ระบบหมุนเวียนของเลือด ระบบการหายใจ สมอง ระบบเผาผลาญขับถ่ายของเสีย ได้รับการกระตุ้น ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของมัน ดังนั้นคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลให้มีอายุขัยที่ยืนนาน
4. การรักษาสุขภาพจิต มีข้อสังเกตว่า คนที่มีความเครียด มีใจอิจฉาริษยา ไม่รู้จักปล่อยวาง นำทุกสิ่งทุกอย่างจากการทำงาน จากชีวิตประจำวันมาครุ่นคิด วิตกกังวล มักไม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตามมาด้วย
บางคนเป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็งสมอง โรคความดัน โรคหัวใจ ฯลฯ เป็นผลมาจากสภาพทางจิตใจทั้งสิ้น ดังนั้น คนที่อยากมีอายุยืนนานต้องมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย ทำใจให้เป็นสุข ปล่อยวาง ไม่เครียดในการทำงาน มีความสนุกในการทำงาน เกิดปัญหาอะไรที่ต้องนำมาครุ่นคิดให้นึกเสียว่า “ช่างเขา ช่างมัน” มีการวางแผนในการทำงาน ทำงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้เพื่อลดความเครียด เท่านี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เรามีอายุที่ยืนนานได้ โดยไม่ต้องพึ่งชะตาลิขิตหรือโชคชะตา
5. การมีสติ มีข้อสังเกตว่า บางคนได้ปฏิบัติในข้อต่าง ๆ ทุกข้อที่กล่าวมาแล้วแต่ก็ยังมีอายุสั้นนั่นเป็นเพราะลืมปฏิบัติเหตุผลที่สำคัญข้อนี้ กล่าวคือ การมีสติ ดำรงชีวิตอยู่กับความประมาท ไม่มีสติ การไม่มีสติอาจทำให้มีอายุสั้นลงได้เนื่องจาก อาจจะได้รับอุบัติเหตุ อาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ ดังนั้นผู้อ่านควรมีสติในการกระทำกิจกรรมประจำวันทุกอย่าง เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาว
ถ้าลองพิจารณาให้ดี อย่างมีเหตุผล สิ่งที่ส่งเสริมและพัฒนาทุกปัจจัยที่กล่าว คือ “เพลง” เพราะเพลง
สามารถพัฒนาทุกปัจจัยทั้ง 5 ข้อให้พัฒนาได้ทุกคน เริ่มจากการกิน ระหว่างคนที่กินโดยไม่มีเสียงเพลง กับคนที่กินไปพร้อม ๆ กับการฟังเพลง คนไหนจะมีความสุขกว่ากัน แน่นอน คนที่กิน ดื่ม และมีเพลงฟังไปด้วยจะมีความสุขและสุนทรียภาพ โดยสังเกตได้จากร้านอาหารตามข้างทางจะมีดนตรี หรือเพลงให้ลูกค้าฟังเกือบทุกร้าน ต่อมาปัจจัยทางด้านการนอน คนหลายคนก่อนนอนต้องเปิดเพลงเบา ๆ เพื่อจะได้หลับอย่างมีความสุข แม้แต่เด็กเล็ก ๆ ยังเปิดเพลงคลาสสิก เพลงกล่อม ให้ฟังเพื่อพัฒนาสมอง ปัจจัยที่สาม การรักษาสุขภาพกาย การออกกำลังกาย การปั่นจักรยาน การวิ่ง การเดิน การเต้น ล้วนต้องมีเพลงเข้ามาเป็นองค์ประกอบทั้งสิ้น เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปัจจัยที่สี่ การรักษาสุขภาพจิต ข้อนี้สำคัญมาก คนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต คนที่มีความเครียดร้อยทั้งร้อยใช้ดนตรีบำบัดแล้วมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ปัจจัยสุดท้าย ปัจจัยที่ห้า การมีสติ ผู้เขียนเคยสังเกตเห็นโรงเรียน หรือสำนักสงฆ์หลายแห่งฝึกสมาธิให้กับเด็ก ๆ ด้วยการเปิดเพลงคลอเบา และนั่งสมาธิ จะเห็นได้ว่าเพลงจะเกี่ยวข้องกับทุกปัจจัย ทุกบริบท ทุกกระบวนการในการดำเนินชีวิต ดังนั้นแล้วมาฟังเพลงกันเถิด เพื่อการมีชีวิตที่มีความสุข ชีวิตจะได้ยืนยาว เพื่ออยู่กับคนที่เรารักไปนาน ๆ ด้วยการฟังเพลง

ขจัดความเครียดด้วยเสียงเพลง

เราเคยถามตัวเอง หรือเคยถามใคร หรือไม่ว่า เราเรียนไปทำไม เรียนไปเพื่ออะไร คำตอบที่ทุกคนน่าจะมีความเห็นตรงกัน 100 เปอร์เซ็นต์แน่นอนก็คือ เพื่อไปหางานทำ และเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือรายได้นั่นเอง บางคนทำงานตั้งแต่เข้าจนมืดค่ำ บางคนก็ทำงานสบาย บางคนเป็นเจ้านาย บางคนเป็นลูกจ้าง แต่เมื่อคิดวิเคราะห์ให้ดีแล้ว ทุกคนที่ทำงานนั้นก็ทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยใช้กำลังกาย กำลังสมอง หรือใช้ทั้งกำลังกายและกำลังสมองคู่กัน มีหลายคนที่ทำงานทั้งวันและทั้งคืน เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินรายได้ที่พอประทังชีวิต ในขณะที่หลายคนทำงานไม่ถึงครึ่งวันได้เงินรายได้มากกว่าหลายเท่า และยังมีอีกหลายคนที่ไม่มีโอกาสได้เล่าเรียนและต้องประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น ค้าขาย รับจ้าง ใช้แรงงาน ฯลฯ
“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” คงจะไม่ผิดแต่ประการใดถ้าจะใช้หลักข้อหนึ่งของ หลักอิทธิบาท 4 ที่ว่า ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา คนที่มีเงินรายได้จนสร้างหลักสร้างฐานได้มีหลายคน ผ่านความยากลำบาก ในการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินรายได้ จากประสบการณ์และคำบอกเล่า ยังมีอีกหลายคนที่เมื่อช่วงอายุ 25-40 ขยันทำงาน มีความวิริยะ ทุ่มเทแรงใจแรงกาย ทุ่มเทเวลาพักผ่อนส่วนตัว เวลาที่สำคัญอื่น ๆ จนในที่สุดมีเงินรายได้อยู่ในระดับหลักล้าน เมื่ออายุ ในช่วง 40 – 50 ปี เกิดปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถทำงานได้อีก และยังไม่มีปัญญาที่จะได้ใช้เงินเพื่อสร้างความสุขให้กับตนเอง เพราะมีโรคร้ายมารุมเร้า สุขภาพทรุดโทรม ต้องนำเงินที่เก็บสะสมจากการทุ่มเททำงานมาทั้งชีวิตเพื่อใช้ในการรักษาตนเอง
ขอเรียนท่านผู้อ่านทุกท่านเพื่อเป็นวิทยาทาน โปรดอย่าลืมคำว่าสุขภาพ ท่านผู้อ่านควรให้เวลา เอาใจใส่กับตัวเอง ดูแลบำรุงรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะสุขภาพจิต พักผ่อนตามความเหมาะสมของเวลา รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหาร อย่าปล่อยให้ความเครียดทำร้ายตัวเราจนลืมตัวตนของตนเอง การฟังเพลงเป็นสิ่งที่ทำได้โดยง่าย ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก สามารถทำงาน ทำกิจกรรมต่าง ๆ ไปพร้อมกับการฟังเพลงได้ ผู้ที่แบ่งเวลาในการทำงานได้เหมาะสม ทำงานอย่างพอดี ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกาย ทานอาหารที่ดี ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความสุขด้วยการฟังเพลง จะทำให้มีความสมดุล ในการดำรงชีวิต มีอายุยืนนาน มีแรงในการทำงานอีกนาน ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอีกนาน ลูก ๆ จะไม่ขาดพ่อ ขาดแม่ มีที่ปรึกษาชีวิต และเป็นครอบครัวที่มีความสมบูรณ์ มีความสุข ส่งผลให้สังคมและ ประเทศชาติเป็นสังคมที่มีคุณภาพด้วย
ดังนั้น ผู้เขียนจึงนำเรียนมาด้วยความเคารพ ว่าอยากให้ผู้อ่านได้ทบทวนการให้ความสำคัญของร่างกาย โดยการกำจัดความเครียดด้วยการฟังเพลง อาจจะเป็น เพลงไทย เพลงสากล เพลงคลาสสิก เพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิต เพลงบรรเลง หรือเพลงอะไรก็ได้ที่ตนเองชอบ ถ้ายังรักครอบครัว รักคนรอบข้าง อย่าลืมรักตัวท่านเองด้วย และแนะนำสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวได้รักการฟังเพลง หรืออาจจะร้องคลอตามเพลง ร้องเพลงคาราโอเกะได้ก็ดี ขอให้ท่านท่องให้ขึ้นใจ สุขภาพจิตดี สุขภาพจิตดี สุขภาพจิตดี ด้วยการฟังเพลง ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการฟังเพลง ร้องเพลง หรือเล่นดนตรี เล่นเพลงให้ผู้คนรอบข้างได้ฟัง แบ่งปันความสุขให้กับทุก ๆ คน เท่านี้นับว่าได้เป็นผู้ที่มีคุณค่าที่สุดแล้ว เกิดมาทั้งที ได้แบ่งปันความสุข ได้ทำให้ผู้อื่นมีความสุขนับว่าเป็นบุญอย่างยิ่ง เพราะ การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก ยากยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทรเสียอีก เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้ว จงรักษาสุขภาพจิตและสุขภาพกายให้แข็งแรง สมบูรณ์ และมีความสุข มีพลังพร้อมที่จะสร้างผู้อื่นให้เป็นคนที่มีความสุข นำไปสู่การสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ประเทศชาติที่มีคุณภาพ โลกใบน้อย ๆ นี้ ก็จะเป็นโลกที่น่าอยู่ น่าอาศัย เป็นการส่งผลสำเร็จสู่อนาคต สู่ลูกหลานได้มีผู้คนและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสุขทุกยุคทุกสมัย ให้ทุกคนที่เรารักและรักเรา เป็นสังคมและครอบครัวที่น่าอยู่และปลอดภัยด้วยการฟังเพลง ร้องเพลง ด้วยความสุขตลอดไป

เพลงร็อคกำลังจะจากไป สู่แนวอินดี้ ทางเลือกใหม่วัยรุ่นไทยในยุคดิจิตอล

แน่นอนว่าในทุกยุคทุกสมัยนั้นย่อมมีหลายอย่างที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การใช้ชีวิต ความบันเทิง รสนิยมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และสิ่งหนึ่งที่ต้องมีในทุกยุคทุกสมัยเพื่อเป็นความบันเทิงอีกทั้งยังเป็นการผ่อนคลายอีกรูปแบบนั้นก็คือ การฟังเพลง ที่ก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มอายุที่มีความนิยมในการผ่อนคลายลักษณะนี้มากที่สุดนั้นก็คือกลุ่มวัยรุ่น ที่ในปัจจุบันได้มีความนิยมในการฟังเพลงเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก ด้วยสิ่งแวดล้อมและปัจจัยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ข่าวสารที่สามารถทำได้กว้างไกลขึ้นจากแต่เดิมมาก เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิตอลที่ทำให้แนวเพลงใหม่ รวมทั้งศิลปินหน้าใหม่ที่เกิดขึ้นมากมายทั้งในและต่างประเทศ ศิลปินหน้าเก่าที่เริ่มจะหายไปจากวงการตามกาลเวลา รวมถึงแนวเพลงบางประเภทที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมอย่างเช่นในอดีตแล้ว

ในอดีตแนวเพลงที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มวัยรุ่นนั้นจะเป็นแนวป๊อบและร็อคเสียเป็นส่วนใหญ่ ต้องยอมรับว่าในอดีตร็อคนั้นเป็นที่ได้รับความนิยมมากในต่างประเทศ ที่มักจะควบคู่สูสีกับแนวป๊อปแบบแยกกันไม่ออกเลยก็ว่าได้ วงดนตรีร็อคชื่อดังมากมายในต่างประเทศนั้นได้รับความนิยมอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็น ACDC Metallic Queen Nirvana Gun’n Roses รวมถึงวงร็อคค่ายญี่ปุ่นอย่าง X-Japan ที่ตอนนี้แต่ละวงที่กล่าวมาได้กลายเป็นวงดนตรีร็อคอมตะไปแล้ว ได้สร้างอิทธิพลและสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินไทยในการทำเพลงเกิดขึ้นมากมาย อีกทั้งยังทำให้ศิลปินหลายคนสามารถสร้างชื่อเสียงและโด่งดังระดับประเทศได้ไม่ว่าจะเป็น ไมโคร หินเหล็กไฟ Loso Ynot7 หรือวงร็อคที่ยังมีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับความนิยมจากวัยรุ่นไม่มีตกจนถึงทุกวันนี้ก็คือวง Bodyslam นอกจากแนวร็อคแล้ว ที่ตีคู่กันไปตลอดก็คือดนตรีแนวป๊อป หรือบางรูปแบบได้มีการนำทั้งแนวร็อคและป๊อปผสมรวมกัน ที่เรียกว่าแนวป๊อบร็อค ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเช่นกัน และได้รับความนิยมกันมากในหมู่วัยรุ่น ซึ่งยุคนั้นรูปแบบการซื้อเทป หรือแผ่นซีดีมาเก็บสะสมไว้ฟังเป็นที่นิยมกันมาก รายได้ของศิลปิน และค่ายเพลงส่วนใหญ่จึงมากจากการขายแผ่นเสียง เทป หรือซีดีนั่นเอง

เมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้าทำให้วิวัฒนาการได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เกิดเป็นแนวเพลงอีกมากมายโดยเฉพาะแนวอัลเทอร์เนทีฟ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคต่อมา ในส่วนของการแต่งกายของวัยรุ่นก็มักจะมาพร้อมกับศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบเสมอ ในยุคอัลเทอร์เนทีฟนี้ ก็มาพร้อมกับการแต่งกายที่ค่อยข้างจะแสบทรวง อย่างเช่นวงอัลเทอร์เนทีฟร็อคในต่างประเทศอย่าง Red hot Chili peppers ที่โด่งดังมากโดยนักร้องดังที่ใส่กางเกงสีแดงเป็นเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างจะเจ็บแสบเลยทีเดียว ซึ่งแฟชั่นเหล่านี้ก็ได้แพร่ระบาดมายังวัยรุ่นไทยในยุคนั้นเช่นกัน อีกทั้งวงดนตรีไทยที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นยุคบุกเบิกของแนวอัลเทอร์เนทีฟในประเทศที่จะไม่พูดถึงเสียไม่ได้ก็คือวงโมเดิร์นด็อกนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงปัจจุบันก็ดูเหมือนว่าแนวอัลเทอร์เนทีฟนี้ไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าที่ควรเสียแล้ว แต่กลายเป็นแนวอินดี้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากวัยรุ่นไทยยุคนี้แทน

แนวอินดี้นี้เป็นแนวที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการฟังเพลงในรูปแบบดิจิตอล โดยกลุ่มศิลปินวัยรุ่นหน้าใหม่ได้มีการสร้างสรรค์แนวทางที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร และเน้นความเป็นเอกลักษณ์ทั้งเสียงร้อง แนวดนตรี ที่ฟังแล้วก็สามารถรับรู้ได้เลยว่าแนวนี้เป็นของศิลปินวงไหน ซึ่งการทำเพลงในยุคอินดี้นี้นักร้อง นักดนตรีมักจะสร้างสรรค์งานและปล่อยซิงเกิ้ลออกมาขายในช่องทางของแอพพลิเคชั่น หรือระบบของการซื้อขายออนไลน์ แทนการผลิตแผ่นซีดี ด้วยรูปแบบของการฟังที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้โมเดลลักษณะนี้เป็นได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับของวงการ เนื่องจากผู้ฟังที่ชื่นชอบย่อมอยากที่จะมีไฟล์เพลงเก็บไว้ อีกทั้งราคาของการซื้อขายนั้นก็ไม่แพงอย่างเช่นการซื้อแผ่นซีดีหรือเทปในอดีตด้วย จึงนับว่าแนวอินดี้ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก จึงจะเห็นได้ว่ามีศิลปินไทยหน้าใหม่ในแนวนี้ออกมาเป็นจำนวนมากกว่าแนวร็อคที่เป็นเจ้าตลาดในยุคที่ผ่านมา ซึ่งก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าแนวอินดี้ที่กำลังเป็นที่นิยมนี้จะมาทดแทนแนวร็อคที่เป็นอมตะนิรันดร์กาลได้หรือไม่ หรือว่าวันหนึ่ง Rocks never die ก็จะกลับมาหวนคืนยึดครองบัลลังค์ของวงการได้เหมือนเดิม

เนื้อหาบทเพลง”สามารถสื่อความเป็นตน” เเห่งศตวรรษนี้

ดนตรีและเสียงเพลงเป็นสิ่งที่สามารถผ่อนคลาย ชีวิตจิตใจของคนเราได้ สร้างความรู้สึกของคนให้อิงไปตามบทเพลงนั้นๆ โดยบทเพลงและเสียงเพลงนั้นสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนคนนึ่งสามารถรับรู้ถึงบรรยากาศและความรู้สึกของตนเองได้เป็นอย่างดี บางครั้งเรื่องราวของความรัก การต้อสู้ชีวิต และกำลังใจนั้นอยู่ที่เนื้อหาของนักร้องที่ร้องออกมาแล้วสร้างแรงจูงใจให้คล้อยตามอารมณ์นั้นๆ

ตั้งแต่ในอดีตนั้นเสียงเพลงได้ที่ส่วนมากแล้วจะเป็นเพลงแนวลูกทุ่งและลูกกรุง ซึ่งเพลงลูกทุ่งนั้นหากเราตีความของความหมายแล้วจะเป็นเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทย โดยมีท่วงทำนอง คำร้อง สำเนียงและลีลาการร้องการบรรเลงที่เป็นแบบแผน มีลักษณะเฉพาะซึ่งให้บรรยากาศของความเป็นลูกทุ่ง ซึ่งเสียงเพลงลูกทุ่งเหล่านี้ได้ถือกำเนิดมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีบางคนกล่าวว่าได้ถือกำเนิดในช่วงหลังสงครางโลกครั้งที่สอง ซึงเพลงที่ได้แต่งขึ้นในช่วงนั้น มาจากการร้องเพลงของไทยดั้งเดิม แต่หลังจากนั้นเพลงลูกทุ่งเหล่านี้ก็ได้มาสร้างและใส่ดนตรีเพลงสากลมาจนถึงทุกวันนี้ บทเพลงในสังคมปัจจุบันนี้ส่วนมากแล้วนั้นจะเกี่ยวกับความรักเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากผู้แต่งเพลงนั่นส่วนมากแล้วจะเจาะตลาดวัยรุ่นที่แตกต่างในอดีตที่การแต่งเพลงนั้นจะเกี่ยวกับวิถีชีวิต สังคมและความเป็นอยู่ อย่างเช่น ที่เห็นได้ชัดมากที่สุดนั้นเป็นบทเพลงเพื่อชีวิต ที่ศิลปินหลายคนได้ถ่ายทอดเอาไว้ และเป็นเพลงที่อมตะจนถึงทุกวันนี้ ที่เราสามารถฟังจนไม่อาจจะทอดทิ้งเหล่านี้ได้ อย่างเช่น ศิลปินอย่าง หงา คาราวาน, คาราบาว ,พงศิษย์ คัมภีร์ และอีกหลายๆท่าน

กลับกันในสังคมปัจจุบันนี้ บทเพลงเหล่านี้ไม่ได้มีการแต่งให้เราได้ฟังมากนัก เนื่องจากผู้แต่งเพลงได้เล้งเห็นค่านิยมของสังคมในยุคเดี่ยวนี้ เรื่องความรัก การอกหัก การพลับพรากสามารถนำมาถ่ายทอดผ่านบทเพลงเสียเป็นส่วนใหญ่หลายค่ายนั่นต่างแข่งขันและผลิตเพลงออกมาเพื่อเอาใจวัยรุ่น เนื่องจากสามารถทำการตลาดได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีโลดีและทวงทำนองในการแต่งเนื้อหาของการแต่งเพลงนั้นมีการพัฒนาตามเนื้อหาของเพลงตามเพลงสากลแถบยุโรป
การพัฒนาและการแต่งเมโลดีของเพลงในยุคปัจจุบันนี้นั้นยังได้รับความนิยมจากต่างประเทศในการติดตามเพลงเหล่านั้น นั่นหมายความว่าคนไทยนั้นมีความสามารถในการแต่งเพลงเพื่อจูงใจให้หันมาสนใจในเพลงไทย จนเสียงเพลงได้รับความนิยมจากทั่วโลก ทั้งเอเชียและยุโรป เคยมีนักร้องท่านหนึ่งเคยประสบความสำเร็จในงานต่างแดนและบางเพลงนั้นได้สอดแทรกเกี่ยวกับประเทศไทยสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในประเทศ
แน่นอนหล่ะ ว่าการแต่งเพลงแต่ละครั้งนั้นสามารถที่จะกระตุ้นอะไรหลายๆอย่างได้ ทั้งในแง่อารมณ์และความรู้สึกและจิตสำนึก รวมถึงค่านิยมของคนได้อีกด้วยเช่นกัน เพราะเชื่อว่าในการแต่งเพลงแต่ละครั้งผู้แต่งเองคงที่จะคำนึ่งในเรื่องการดำเนินชีวิตเสียส่วนใหญ่ สะท้อนภาพที่เราฟังแล้วคงจะคล้อยตามกับเนื้อหาที่เขาแต่งได้เป็นอย่างดี ซึ่งแต่ละครั้งผู้เขียนเองมีความรู้สึกคล้อยตามในเสียงเพลงเหล่านั้น

สำหรับใครที่ต้องการลองแต่งเพลงสักเพลงเพื่อจุดหมายบางอย่าง ซึ่งผู้เขียนบอกได้เลยว่าในการแต่งเพลงแต่ละครั้งนั้นจะไม่ยากมากนักทั้งนี้อยู่ที่ความพยายามในการแต่งเพลงของผู้ที่ต้องการแต่งเพลงเหล่านั้น เคล็ดลับง่ายที่ผู้เขียนอาจจะมาเป็นข้อเสนอให้กับผู้ที่ต้องการแต่งบทเพลงแต่ละครั้ง โดยเคล็ดลับง่ายๆที่จะฝากไว้สำหรับผู้ที่ต้องการ
อันดับแรกนั่น ผู้ที่ต้องการแต่งเพลงต้องเตรียมตัวเตรียมตัว เตรียมใจ ในการแต่งเพลงแต่ละครั้ง เพราะการแต่งเพลงนั้นจำเป็นที่จะต้องมีทักษะอย่างหนึ่งนั้นคือ ความคิดสร้างสรรค์ โดยใจความหลักนั้นจะอยู่ที่ประโยคท่อนแรก หากสามารถแต่งท่อนแรกแล้ว ท่อนที่สองและที่สามนั่นก็จะตามมาทันที โดยอย่างน้อยสิ่งที่สำคัญนั่น Melody และเนื้อหานั่นจะหลุดลอยง่าย หากไม่ได้รับการบันทึกและจดไว้

หลังจากนั่น เข้าสู่ขั้นตอน การMelody ถ้าถามว่ายากมากไหม นั่นแปลว่าอาจจะยากนิดหน่อยเพราะต้องหา Melody ให้ตรงกับคอร์ดของเนื้อเพลง ขั้นตอนต่อมา การแต่งเนื้อร้อง นั่นคือการสร้างทิศทางของเนื้อเพลง เพื่อให้ได้จุดมุ่งหมายในการแต่งเพลงแต่ละครั้ง หลังจากนั้น เป็นการสร้าง เมโลดีให้เข้ากับเนื้อหาของบทเพลง และท่วงทำนอง ขั้นตอนนี้มีความยุ่งยากหน่อยเนื่องจากต้องใช้ประสบการณ์ในการสร้างให้ได้จังหวะ ทั้งการลงคำและการสัมผัสคำ
สุดท้ายนั้นเป็นการรวมเอาเนื้อหาทุกอย่างของบทเพลง ทั้งเมโลดี เนื้อหาเพลง และ คอร์ดเพลงเข้ามาเป็นจังหวะ ซึ่งอย่างน้อยผู้ที่ต้องการแต่งเพลงต้องฝึกฝน ผมเชื่อว่าสามารถทำได้อย่างแน่นอน เนื้อหาในบทเพลงนั่นสามารถแฝงอะไรหลายๆอย่าง ทั้งแง่ความคิด ทัศนคติและค่านิยม ฉะนั้นเวลาที่คนเรานั้นได้ฟังบทเพลงนั่นสามารถสะท้อนในตัวของคนคนนั่นอีกด้วย

หากคุณคือคนหนึ่งที่หลงใหลในเพลง งั้นเรามาตามหาเหตุผลในความชื่นชอบกันเถว่าง

หากโลกกลมๆใบนี้ของเราขาด เสียงเพลง ไป คงจะสร้างความเงียบเหงาให้กับมนุษย์เราไม่น้อย เพราะนอกจากจะสร้างเสียงไพเราะให้โลกแล้ว ยังเป็นเหมือนสื่อกลางถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง เรียกว่า ใช้เป็นสื่อแทนใจกันได้เลย หลายคนเลือก ฟังเพลง ด้วยเหตุผลง่ายๆว่า มันสร้างความสุขให้ทุกครั้งที่ได้ฟัง

การ ฟังเพลง กลายเป็นกิจกรรมยามว่างของหลายๆคน เพราะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ปลดปล่อยอารมณ์จากโลกของความเป็นจริง รวมไปถึงฟังเพื่อให้ เนื้อเพลง มันจี้แทงใจดำให้มันเจ็บให้พอแล้วจะได้จบความเสียใจครั้งนี้ มันไม่ได้สำคัญเลยที่คุณจะชอบเพลงแนวไหน สำหรับการฟังเพลงแล้ว มันคือความบันเทิงใจ อยู่ที่ว่าแนวไหนจะโดนใจคุณมากที่สุด อย่างคนในเมือง อาจจะคุ้นเคยกับแนวเพลงสากลหรือแนวเพลงคลาสสิค ไม่แปลกที่พวกเขาจะหลงใหลกับบทเพลงแนวเหล่านี้ เช่นเดียวกับคนต่างหวัด ที่ส่วนมากทำนาทำไร่ก็จะชื่นชอบในแนวเพลงลูกทุ่งเพราะเนื้อเพลงมันจะสะท้อนความเป็นตัวตนของชาวทุ่งชาวนาได้ดีกว่า แต่ส่วนมากที่ทำให้คุณหลงใหลใน เพลงๆ หนึ่งมากจนถึงมากที่สุดได้ นั่นเป็นเพราะมันสื่อความหมายและบอกเล่าเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ทำให้คุณไม่อาจจะลืมเพลงบทนี้ไปได้ งั้นเรามาตามหาคำตอบกันดีกว่า ซึ่งคุณอาจจะรู้ดีอยู่แล้วก็เป็นได้
คุณเคยเป็นบ้างไหม พอฟังเพลงนี้ปุ๊บ ทำให้คุณนึกถึงคนๆนึงขึ้นมาทันที ส่วนมากไม่มีเหตุผลตายตัวเลยเป็นความรู้สึกล้วนๆ อาจจะเป็นเพราะเพลงนี้บอกเล่าเรื่องราวของคนๆนึงได้ดีมาก คนๆหนึ่งที่อาจทำให้คุณรัก คุณเศร้า มีรอยยิ้ม หรือ อาจเป็นคนที่ทำให้คุณเกลียดสุดๆ นั่นเพราะมันสื่ออารมณ์และถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีอย่างน่าอัศจรรย์ใจ เช่นเดียวกับการที่เราอยากบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองผ่านบทเพลงเพื่อมอบให้คนๆนึ่ง และนั่นก็อาจทำให้เขานึกถึงคุณทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงนั้นเช่นกัน ถึงแม้จะมีบทเพลงใหม่ๆเกิดขึ้นมาทุกวัน แต่เชื่อเถอะว่า ความทรงจำดีๆ ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวัน กับทุกคนหรือแม้แต่ กับทุกบทเพลง ปล่อยเพลงอื่นๆให้เป็นความทรงจำของคนอื่นบ้างก็ดีนะ ลองคิดดู ว่ามี 10 บทเพลง ก็ทำให้เรานึกถึงคน 10 คน เสียงเพลงคงทำให้เราไม่เหงาทั้งวันแน่ๆ
นักแต่งเพลง ก็ถือว่าเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้เราชื่นชอบในบทเพลง รวมไปถึงนักร้อง เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงรูปร่างหน้าตาที่ดึงดูดใจที่ทำให้เราหลงไหลได้ง่ายๆ ต่อให้เขาจะร้องเพลงรัก หรือ เพลงร็อค แน่นอนว่าถ้าหากคุณชูป้ายว่าหลงใหลแล้ว คุณก็ยินดีรับฟังทุก บทเพลง ที่เป็นผลงานของเขา คนเราชื่นชอบต่างกันและไม่จำเป็นต้องให้เหมือนคนอื่น ในเมื่อเสียงเพลงทำให้เรามีความสุขก็จงใช้มันทำให้ชีวิตแต่ละวันของเราเจอแต่เรื่องราวดีๆที่ถ่ายทอดออกมาผ่านบทเพลง ไม่ว่าวันนี้คุณจะอยากยิ้ม อยากหัวเราะ หรืออยากร้องไห้ ไม่มีใครสามารถบังคับคุณได้ อย่าปล่อยให้คนอื่นมีอิทธิพลเหนือความสุขของตัวคุณเอง

เพลง ที่ดีจะทำให้คุณรู้สึกได้หลากหลายอารมณ์ ไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงสมัยใหม่ อาจจะเป็นบทเพลงเก่าๆบทเพลงหนึ่ง ที่แต่งและร้องด้วยท่วงทำนองที่น่าหลงไหล หลายคนเก็บสะสมแผ่นเสียงเพลงเก่าๆจนกลายเป็นงานอดิเรก เพราะความเก่าที่ทรงคุณภาพทำให้เรารู้สึกถึงคุณค่าที่คู่ควรเก็บรักษาไว้ ถึงแม้โลกในยุคสมัยนี้จะเปลี่ยนไป มีการถ่ายทอดอารมณ์เพลงผ่านเรือนร่างกันมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณค่าและความดีงามของบทเพลงเลือนลางหายไป คนที่ชื่นชอบและหลงใหลในบทเพลงจริงๆ ไม่ได้มองแต่แง่ลบที่เกิดขึ้นกับยุคปัจจุบัน แต่พวกเขาจะเก็บรักษามาตรฐานความไพเราะของบทเพลงไว้ เพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ เพลงทำให้ชีวิตของมนุษย์มีสีสันมากขึ้น ไม่ว่าจะทำให้รู้สึกสุข ทุกข์ เศร้า เหงา หรือเสียน้ำตา แต่มันทำให้เรียนรู้ว่า การใช้ชีวิตไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับการหาวิธีผ่อนคลายหรือปล่อยอารมณ์ไปกับเสียงเพลง แม่จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆสำหรับบทเพลงๆหนึ่ง แต่อาจจุดประกายชีวิตให้คุณมีแรงลุกขึ้นสู้ต่อไป เรื่องบางเรื่องเรากลับไปแก้ไขไม่ได้ แต่เราสามารถลุกขึ้นมาหาแรงบันดาลใจแล้วสู้กันต่อไป ขอบคุณเสียงเพลงจากใจ