บทเพลงกล่อมเด็กสิ่งที่สะท้อนและบ่งบอกถึงวัฒนาธรรมความเป็นพื้นบ้าน

โดยหากจะพูดถึงบทเพลงชนิดหนึ่งที่บ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเพลงกล่อมเด็กนั่นเอง ซึ่งบทสำหรับการใช้เพื่อขับร้องและกล่อมเด็กนั้นจะมีเนื้อหาของบาร้องที่แต่งต่างกันออกไปตามแต่ละภูมิภาคของประเทศ

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตการดำรงชีวิตรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆตามแต่ละท้องถิ่นที่จะหยิบยกมาเป็นบทขับร้องเพื่อสร้างความผ่อนคลายและรวมไปถึงขับกล่อมเด็กด้วยทำนองที่อ่อนโยนทำให้เด็กนั้นสามารถที่จะหลับได้โดยง่ายนั่นเอง ซึ่งบทกล่องเด็กโดยทั่วไปนั้นจะเน้นที่ลักษณะของทำนองมากกว่าตัวเนื้อเพลง โดยเนื้อเพลงนั้นอาจจะมีหลากหลายแต่ทว่าในส่วนของทำนอนนั่นจะต้องเป็นทำนองที่มีความอ่อนโยน

มีเสียงการขับกล่อมที่ไม่ดังและก็ไม่เบาจนเกินไปแต่ทว่าจะร้องในลักษณะเสียงพอดีที่สุภาพอ่อนโยนทำให้เด็กเล็กนั้นสามารถนอนหลับได้อย่างง่ายนั่นเอง นอกจากเพลงกล่อมเด็กจะบ่งบอกถึงลักษณะวิธีการดำรงชีวิตรวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้ว เนื้อหาในเพลงยังมีการพูดถึงเรื่องของการอบรมบ่มนิสัยให้เด็กเล็กนั้นเติบโตมาเป็นคนดีเหมือนกับการพร่ำสอนเด็กไปตลอดนั่นเองนอกจากนั้นแล้วยังมีการหยิบยกเอาสุภาษิตคำพังเพยท้องถิ่นต่างๆเข้ามาผสมรวมกันทำให้เกิดเป็นบทเพลงที่หลากหลายและมีความเสียงร้องที่เป็นที่สนใจของเด็กนั่นเอง

จึงนับได้ว่าบทเพลงขับกล่อมเด็กนี้เป็นหนึ่งในเพลงที่ผูกพันกับวิถีชีวิตผู้คนไทยมาตั้งแต่โบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยในแถบชนบทตามภาคต่างๆของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการใช้เพลงกล่อมเด็กนี้ในการขับกล่อมเด็กอันถือได้ว่าจะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เด็กซึมซับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมต่างๆตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กอยู่นั่นเอง อีกทั้งการขับกล่องเด็กนั้นส่วนใหญ่แล้ว จะมีการขับกล่อมโดยแม่ผู้ให้กำเนิดรวมไปถึงย่าหรือยายและนอกจากนั้นก็ยังรวมไปถึงผู้ที่เป็นผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ขับกล่อมแต่มีบ้างในบางกรณีที่มีผู้ชายเช่นพ่อที่จะเป็นผู้ขับกล่อมแต่จะเห็นได้ไม่ค่อยบ่อยนักนั่นเอง ในปัจจุบันนี้เพลงกล่อมเด็กล้วนแล้วแต่จะสูญหายไปตามกาลเวลาซึ่งไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคไหนก็ดูเหมือนจะเลือนลางและกลายเป็นการขับกล่อมเด็กด้วยบทร้องอย่างอื่นแทนซึ่งนับได้ว่าหากบทเพลงกล่อมเด็กนี้สูญหายไปแล้วก็อาจจะทำให้ ประเทศของเรานั้นสูญเสียวัฒนธรรมการกล่อมเด็กไปโดยปริยายฉะนั้นแล้วในปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายหน่วยงานที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของบทเพลงสำหรับการกล่อมเด็กจึงมีการคิดสร้างสรรค์ที่จะประกวดแข่งขันผลงานในระดับประเทศกันเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของบทเพลงสำหรับการใช้ขับกล่อมเด็กเพื่อให้เด็กนอนหลับนั่นเอง