อายุขัยกำหนดได้ด้วยเสียงเพลง

เมื่อลองไตร่ตรอง คิดอย่างมีสติ มีเหตุมีผล อายุขัยของมนุษย์น่าจะขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การกิน การนอน การรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การมีสติรู้หลับรู้ตื่น รู้ตนเองตลอดเวลา หรืออีกนัยยะคือความไม่ประมาทนั่นเอง ลองสังเกตเหตุและผลของมันซึ่งผู้เขียนจะได้ยกตัวอย่างให้เห็นเพื่อผู้อ่านนำไปคิดอย่างมีวิจารณญาณ
1. การกิน มีข้อสังเกตว่า ถ้าเรารับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่า มีประโยชน์ สะอาด จะส่งผลทำให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่ดีมีคุณค่า ร่างกายของเราก็จะมีการเผาผลาญที่ดีมีระบบ ไมมีสารตกค้าง ก็จะทำให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานได้อย่างปกติ ไม่เกิดโรคที่ไม่พึงประสงค์ อายุขัยก็จะยืนยาวขึ้น
2. การนอน มีข้อสังเกตว่า ถ้าเรามีการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ ตามธรรมชาติ ตามเวลาชีวิต
ร่างกายของเราก็จะมีพลังในการทำงาน สมองได้รับการพักผ่อนก็จะหลั่งสารเมลาโทนิน สารเอ็นโดรฟีน ทำให้เรามีความสุข หน้าตาแจ่มใส สดชื่น ระบบขับถ่ายเป็นปกติ เช่น เข้านอนตั้งแต่หัวค่ำ (3-5ทุ่ม) ตื่นนอนแต่เช้า (ตี3-5) งีบบ้างในช่วงพักเที่ยงประมาณ 20 นาที เพื่อพักสมอง ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้คงเป็นเหตุผลที่ทำให้อายุขัยของเรายืนยาวขึ้นได้
3. การรักษาสุขภาพกาย มีข้อสังเกตว่า คนที่ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยการออกกำลังกายอยู่เสมอ
ส่วนใหญ่จะมีอายุยืน เนื่องจากระบบต่าง ๆ เช่น กล้ามเนื้อ กระดูก ระบบหมุนเวียนของเลือด ระบบการหายใจ สมอง ระบบเผาผลาญขับถ่ายของเสีย ได้รับการกระตุ้น ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของมัน ดังนั้นคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลให้มีอายุขัยที่ยืนนาน
4. การรักษาสุขภาพจิต มีข้อสังเกตว่า คนที่มีความเครียด มีใจอิจฉาริษยา ไม่รู้จักปล่อยวาง นำทุกสิ่งทุกอย่างจากการทำงาน จากชีวิตประจำวันมาครุ่นคิด วิตกกังวล มักไม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตามมาด้วย
บางคนเป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็งสมอง โรคความดัน โรคหัวใจ ฯลฯ เป็นผลมาจากสภาพทางจิตใจทั้งสิ้น ดังนั้น คนที่อยากมีอายุยืนนานต้องมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย ทำใจให้เป็นสุข ปล่อยวาง ไม่เครียดในการทำงาน มีความสนุกในการทำงาน เกิดปัญหาอะไรที่ต้องนำมาครุ่นคิดให้นึกเสียว่า “ช่างเขา ช่างมัน” มีการวางแผนในการทำงาน ทำงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้เพื่อลดความเครียด เท่านี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เรามีอายุที่ยืนนานได้ โดยไม่ต้องพึ่งชะตาลิขิตหรือโชคชะตา
5. การมีสติ มีข้อสังเกตว่า บางคนได้ปฏิบัติในข้อต่าง ๆ ทุกข้อที่กล่าวมาแล้วแต่ก็ยังมีอายุสั้นนั่นเป็นเพราะลืมปฏิบัติเหตุผลที่สำคัญข้อนี้ กล่าวคือ การมีสติ ดำรงชีวิตอยู่กับความประมาท ไม่มีสติ การไม่มีสติอาจทำให้มีอายุสั้นลงได้เนื่องจาก อาจจะได้รับอุบัติเหตุ อาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ ดังนั้นผู้อ่านควรมีสติในการกระทำกิจกรรมประจำวันทุกอย่าง เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาว
ถ้าลองพิจารณาให้ดี อย่างมีเหตุผล สิ่งที่ส่งเสริมและพัฒนาทุกปัจจัยที่กล่าว คือ “เพลง” เพราะเพลง
สามารถพัฒนาทุกปัจจัยทั้ง 5 ข้อให้พัฒนาได้ทุกคน เริ่มจากการกิน ระหว่างคนที่กินโดยไม่มีเสียงเพลง กับคนที่กินไปพร้อม ๆ กับการฟังเพลง คนไหนจะมีความสุขกว่ากัน แน่นอน คนที่กิน ดื่ม และมีเพลงฟังไปด้วยจะมีความสุขและสุนทรียภาพ โดยสังเกตได้จากร้านอาหารตามข้างทางจะมีดนตรี หรือเพลงให้ลูกค้าฟังเกือบทุกร้าน ต่อมาปัจจัยทางด้านการนอน คนหลายคนก่อนนอนต้องเปิดเพลงเบา ๆ เพื่อจะได้หลับอย่างมีความสุข แม้แต่เด็กเล็ก ๆ ยังเปิดเพลงคลาสสิก เพลงกล่อม ให้ฟังเพื่อพัฒนาสมอง ปัจจัยที่สาม การรักษาสุขภาพกาย การออกกำลังกาย การปั่นจักรยาน การวิ่ง การเดิน การเต้น ล้วนต้องมีเพลงเข้ามาเป็นองค์ประกอบทั้งสิ้น เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปัจจัยที่สี่ การรักษาสุขภาพจิต ข้อนี้สำคัญมาก คนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต คนที่มีความเครียดร้อยทั้งร้อยใช้ดนตรีบำบัดแล้วมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ปัจจัยสุดท้าย ปัจจัยที่ห้า การมีสติ ผู้เขียนเคยสังเกตเห็นโรงเรียน หรือสำนักสงฆ์หลายแห่งฝึกสมาธิให้กับเด็ก ๆ ด้วยการเปิดเพลงคลอเบา และนั่งสมาธิ จะเห็นได้ว่าเพลงจะเกี่ยวข้องกับทุกปัจจัย ทุกบริบท ทุกกระบวนการในการดำเนินชีวิต ดังนั้นแล้วมาฟังเพลงกันเถิด เพื่อการมีชีวิตที่มีความสุข ชีวิตจะได้ยืนยาว เพื่ออยู่กับคนที่เรารักไปนาน ๆ ด้วยการฟังเพลง