ขจัดความเครียดด้วยเสียงเพลง

เราเคยถามตัวเอง หรือเคยถามใคร หรือไม่ว่า เราเรียนไปทำไม เรียนไปเพื่ออะไร คำตอบที่ทุกคนน่าจะมีความเห็นตรงกัน 100 เปอร์เซ็นต์แน่นอนก็คือ เพื่อไปหางานทำ และเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือรายได้นั่นเอง บางคนทำงานตั้งแต่เข้าจนมืดค่ำ บางคนก็ทำงานสบาย บางคนเป็นเจ้านาย บางคนเป็นลูกจ้าง แต่เมื่อคิดวิเคราะห์ให้ดีแล้ว ทุกคนที่ทำงานนั้นก็ทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยใช้กำลังกาย กำลังสมอง หรือใช้ทั้งกำลังกายและกำลังสมองคู่กัน มีหลายคนที่ทำงานทั้งวันและทั้งคืน เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินรายได้ที่พอประทังชีวิต ในขณะที่หลายคนทำงานไม่ถึงครึ่งวันได้เงินรายได้มากกว่าหลายเท่า และยังมีอีกหลายคนที่ไม่มีโอกาสได้เล่าเรียนและต้องประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น ค้าขาย รับจ้าง ใช้แรงงาน ฯลฯ
“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” คงจะไม่ผิดแต่ประการใดถ้าจะใช้หลักข้อหนึ่งของ หลักอิทธิบาท 4 ที่ว่า ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา คนที่มีเงินรายได้จนสร้างหลักสร้างฐานได้มีหลายคน ผ่านความยากลำบาก ในการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินรายได้ จากประสบการณ์และคำบอกเล่า ยังมีอีกหลายคนที่เมื่อช่วงอายุ 25-40 ขยันทำงาน มีความวิริยะ ทุ่มเทแรงใจแรงกาย ทุ่มเทเวลาพักผ่อนส่วนตัว เวลาที่สำคัญอื่น ๆ จนในที่สุดมีเงินรายได้อยู่ในระดับหลักล้าน เมื่ออายุ ในช่วง 40 – 50 ปี เกิดปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถทำงานได้อีก และยังไม่มีปัญญาที่จะได้ใช้เงินเพื่อสร้างความสุขให้กับตนเอง เพราะมีโรคร้ายมารุมเร้า สุขภาพทรุดโทรม ต้องนำเงินที่เก็บสะสมจากการทุ่มเททำงานมาทั้งชีวิตเพื่อใช้ในการรักษาตนเอง
ขอเรียนท่านผู้อ่านทุกท่านเพื่อเป็นวิทยาทาน โปรดอย่าลืมคำว่าสุขภาพ ท่านผู้อ่านควรให้เวลา เอาใจใส่กับตัวเอง ดูแลบำรุงรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะสุขภาพจิต พักผ่อนตามความเหมาะสมของเวลา รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหาร อย่าปล่อยให้ความเครียดทำร้ายตัวเราจนลืมตัวตนของตนเอง การฟังเพลงเป็นสิ่งที่ทำได้โดยง่าย ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก สามารถทำงาน ทำกิจกรรมต่าง ๆ ไปพร้อมกับการฟังเพลงได้ ผู้ที่แบ่งเวลาในการทำงานได้เหมาะสม ทำงานอย่างพอดี ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกาย ทานอาหารที่ดี ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความสุขด้วยการฟังเพลง จะทำให้มีความสมดุล ในการดำรงชีวิต มีอายุยืนนาน มีแรงในการทำงานอีกนาน ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอีกนาน ลูก ๆ จะไม่ขาดพ่อ ขาดแม่ มีที่ปรึกษาชีวิต และเป็นครอบครัวที่มีความสมบูรณ์ มีความสุข ส่งผลให้สังคมและ ประเทศชาติเป็นสังคมที่มีคุณภาพด้วย
ดังนั้น ผู้เขียนจึงนำเรียนมาด้วยความเคารพ ว่าอยากให้ผู้อ่านได้ทบทวนการให้ความสำคัญของร่างกาย โดยการกำจัดความเครียดด้วยการฟังเพลง อาจจะเป็น เพลงไทย เพลงสากล เพลงคลาสสิก เพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิต เพลงบรรเลง หรือเพลงอะไรก็ได้ที่ตนเองชอบ ถ้ายังรักครอบครัว รักคนรอบข้าง อย่าลืมรักตัวท่านเองด้วย และแนะนำสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวได้รักการฟังเพลง หรืออาจจะร้องคลอตามเพลง ร้องเพลงคาราโอเกะได้ก็ดี ขอให้ท่านท่องให้ขึ้นใจ สุขภาพจิตดี สุขภาพจิตดี สุขภาพจิตดี ด้วยการฟังเพลง ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการฟังเพลง ร้องเพลง หรือเล่นดนตรี เล่นเพลงให้ผู้คนรอบข้างได้ฟัง แบ่งปันความสุขให้กับทุก ๆ คน เท่านี้นับว่าได้เป็นผู้ที่มีคุณค่าที่สุดแล้ว เกิดมาทั้งที ได้แบ่งปันความสุข ได้ทำให้ผู้อื่นมีความสุขนับว่าเป็นบุญอย่างยิ่ง เพราะ การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก ยากยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทรเสียอีก เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้ว จงรักษาสุขภาพจิตและสุขภาพกายให้แข็งแรง สมบูรณ์ และมีความสุข มีพลังพร้อมที่จะสร้างผู้อื่นให้เป็นคนที่มีความสุข นำไปสู่การสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ประเทศชาติที่มีคุณภาพ โลกใบน้อย ๆ นี้ ก็จะเป็นโลกที่น่าอยู่ น่าอาศัย เป็นการส่งผลสำเร็จสู่อนาคต สู่ลูกหลานได้มีผู้คนและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสุขทุกยุคทุกสมัย ให้ทุกคนที่เรารักและรักเรา เป็นสังคมและครอบครัวที่น่าอยู่และปลอดภัยด้วยการฟังเพลง ร้องเพลง ด้วยความสุขตลอดไป